post-image

Tạo ứng dụng web đơn giản với Spring Boot

Thực hành

Mục tiêu

Biết cách bắt đầu một dự án Spring Boot

Hướng dẫn

Bước 1: tạo và tải bộ khung dự án

Dự án Spring (và cả Spring Boot) luôn bắt đầu bằng một file pom (nếu sử dụng Maven) hay build.gradle (nếu sử dụng Gradle). File build của dự án Spring Boot khác một chút. Cách nhanh nhất để có file này là sử dụng Spring Initializer.

Thường thì Spring Initializer được tích hợp sẵn thành một plugin trên các IDE phổ biến. Ở đây sử dụng SI phiên bản web.

Sử dụng từ khóa “spring starter” để tìm kiếm và truy cập tới trang https://start.spring.io

Tại mục Project, chọn Gradle Project.

Tại mục language, chọn Java

Tại mục Spring Boot, chọn phiên bản ổn định gần nhất.

Điền các project metadata cần thiết.

Tại mục dependences, sử dụng hộp search hoặc duyệt theo danh sách để bổ sung các gói starter sau vào dự án:

Spring Boot Starter Web

Thymeleaf Template Engine

Devtools

Actualtor

Có thể nhấn nút Explorer để xem trước cấu trúc dự án. Nếu không có sai sót gì, nhấn Generate để tải bộ khung dự án về.

Bước 2: chạy dự án

Một dự án Spring Boot thuần túy là một chương trình Java. Để chạy dự án này, setup một run configuration để chạy hàm main cuả class Application.

Thực thi chương trình, quan sát các log hiện lên, xác nhận rằng có thông báo chương trình khởi động thành công.

Sử dụng đường dẫn sau để giao tiếp với actualtor: http://localhost:8080/actuator

Bước 3: tạo controller

Không cần cấu hình gì thêm, tạo mới một controller HelloWorld đơn giản, đặt template vào thư mục resources/template, chạy lại chương trình và quan sát kết quả.

COMMENTS:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *