Hướng dẫn sử dụng Spring Boot Actuator

Spring Boot Starters & Common Configurations
 • Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Spring Boot Actuator để theo dõi ứng dụng của mình
 • Vậy Spring Boot Actuator là gì? Mình đã tìm đọc một số khái niệm ở trên mạng và thấy khái niệm sau đó là Spring Boot Actuator là một dự án con trong Spring Boot. Nó được xây dựng để thu thập , giám sát các thông tin về ứng dụng.
 • Và để sử dụng nó trong Spring Boot trước hết chúng ta sẽ tạo một dự án với những thư viện như sau:
 • Sau đó trong file application.properties chúng ta cấu hình như sau:
 • Trong đó server.port=5000 là cổng của chương trình khi chạy ứng dụng
 • management.server.port=8090 là cổng của các end point liên quan đến việc giám sát ứng dụng của mình
 • management.endpoints.web.exposure.include=* để kích hoạt tất cả các end point trong Spring Boot Actuator
 • management.endpoint.shutdown.enabled=true để cho phép chúng ta tắt ứng dụng
 • Các endpoint trong Spring Boot Actuator
 • Các bạn truy cập http://localhost:8090/actuator để xem danh sách các end point khác mà bạn có thể truy cập
 • actuator/health cung cấp cho chúng ta thông tin về tình trạng của ứng dụng nếu status là UP thì ứng dụng của bạn đang sống và là chết nếu DOWN ngoài ra còn cung cấp thêm cho chúng ta thông tin khác về ổ cứng như là kích thước ổ cứng, dung lượng đã sử dụng hay dung lượng chưa sử dụng
 • actuator/metrics sẽ cung cấp cho ta danh sách các metric.
 • Ngoài ra bạn có thể xem chi tiết 1 metric bằng cách truy cập actuator/metrics/jvm.memory.used
 • actuator/beans sẽ cung cấp danh sách các Spring Bean đang được quản lý trong ứng dụng của bạn
 • actuator/env cung cấp thông tin môi trường mà ứng dụng đang chạy như phiên bản java, hệ điều hành của máy, …
 • actuator/info cung cấp thông tin tùy biến, mặc định là rỗng
 • actuator/shutdown end point này sẽ giúp bạn tắt ứng dụng. Nhưng để dùng api này bạn phải đổi thành POST
 • Sau khi shutdown thì ta ứng dụng này sẽ bị tắt và sẽ trả về đoạn message là Shutting down, bye…

Author: Nguyễn Minh Quân

Xem thêm: Spring Boot là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *