Sử dụng Lombok trong Spring Boot

Spring Boot Starters & Common Configurations
 • Sử dụng Lombok
 • Chúng ta cùng xem tác dụng của @Data qua ví dụ sau:
 • Nếu như ta không sử dụng @Data thì đoạn code của chúng ta sẽ phải có đầy đủ get, set, constructor như sau:
 • Còn khi sử dụng @Data đoạn code của chúng ta sẽ được rút ngắn đi rất nhiều:
 • @Data sẽ có tác dụng tự tạo ra constructor không đối, các getter, setter, hàm equals, hashCode và toString()
 • @NoArgsConstructor, @RequiredArgsConstructor, @AllArgsConstructor
 • @NoArgsConstructor sẽ tự tạo ra những constructor không đối
 • @AllArgsConstructor sẽ tạo ra những constructor có đầy đủ tham số
 • @RequiredArgsConstructor sẽ tạo ra những constructor với những tham số mà ta mong muốn. Nhưng đối với annoutation này thì bên cạnh việc phải thêm nó vào phía trên tên class thì tên thuộc tính bạn muốn tạo constructor phải có thêm từ khóa final ví dụ như sau:
 • @Getter/@Setter sẽ tự tạo get, set cho class của bạn
 • Ngoài ra còn có một số annoutation khác các bạn có thể lên mạng để tìm hiểu thêm

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Xem thêm: Spring Boot là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *