post image

Chatbot Messenger đơn giản trong Spring Boot

Chatbot Messenger là phần mềm được kết nối với Facebook Messenger, giúp hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng có thể thực hiện tự động. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra một ChatBot cho page của mình trên Facebook để tự động reply những tin nhắn

post image

@Scheduled annotation trong Spring Boot

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu qua về khái niệm Cron Job và Cron Expression. Bài viết này mình sẽ giới thiệu cho mọi người về annotation @Scheduled được sử dụng để cấu hình và cài đặt thực hiện các công việc theo một chu kỳ nhất định. Và để sử dụng được annotation

post image

Cron job là gì ? Cron expression là gì?

Cron Job là chức năng dùng để thực thi định kì một câu lệnh nào đó trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi người lập trình viên. Ngoài ra Cron Job còn có thể hiểu đơn giản đó là một chức năng lên lịch tự động để thực hiện một công việc nào đó

post image

CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot

Bài viết trước mình đã giới thiệu về RESTful API là gì và những nguyên tắc để thiết kế ra một API tốt. Vậy nên ở bài viết này chúng ta hãy cùng bắt tay vào việc thử viết ra những API đơn giản phục vụ việc thêm, sửa, xóa, hiển thị trong ứng dụng

post image

Hướng dẫn upload file trong Spring Boot

Nếu mọi người muốn lưu trữ một ảnh vào trong cơ sở dữ liệu mọi người sẽ chọn cách nào? Mã hóa ảnh và lưu vào cơ sở dữ liệu hay là chúng ta sẽ lưu đường dẫn của nó. Mình sẽ chọn cách là lưu đường dẫn của file ảnh vào trong cơ sở

post image

Một số annotation của Mockito

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu về Mockito. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số annotation hay được sử dụng của Mockito như @Mock, @Spy,… 1. Làm thế nào để sử dụng các Annotation của Mockito? Trước khi đi vào chi tiết từng Annotation của Mockito, chúng ta cùng xem

post image

Mockito trong Spring Boot là gì ?

JUnit là một framework dùng cho việc tạo các test case để kiểm thử các method của các đối tượng trong chương trình Java. Nó giúp cho chúng ta có thể đảm bảo đoạn code mà chúng ta viết ra chính xác với những gì chúng ta muốn. Trong nhiều trường hợp, phương thức cần

post image

Một số nguyên tắc thiết kế API

Mình đã giới thiệu về khái niệm RESTful API và các thành phần của nó ở bài viết trước. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu một số nguyên tắc thiết kế API cho mọi người. Vì như các bạn thấy rằng để viết ra được các API thì là việc cũng khá đơn

post image

RESTful API là gì ? Các thành phần của RESTful API

Với sự phát triển mạnh mẽ của các framework FrontEnd của JavaScript như Angular, VueJS, React thì API lại ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu để viết các ứng dụng BackEnd. Và mọi thứ sau khi phát triển một thời gian sẽ hình thành những chuẩn mực chung và đối với API, nó

post image

Phân biệt JPA và Hibernate. JPA là gì

Chúng ta đã cùng tìm hiểu về khái niệm Hibernate ở bài viết trước. Ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm JPA và phân biệt cơ bản giữa JPA và Hibernate. 1. JPA là gì ? JPA (Java Persistence API) là 1 giao diện lập trình ứng dụng Java, nó