post image

OAuth2 là gì ? Nó được hoạt động như thế nào ?

OAuth2 hiện tại đang vẫn được các nền tảng xã hội lớn như Twitter, Facebook hay Google sử dụng. Vậy OAuth2 là gì? Nó được hoạt động như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài viết này nhé. OAuth2 là gì? Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu OAuth là gì ?

post image

Cascade trong JPA, các loại CascadeType

Cascade trong JPA, Hibernate là gì? Các loại CascadeType Cascade là gì? Cascade là một tính năng giúp quản lý trạng thái của các đối tượng trong một mối quan hệ một cách tự động. Ví dụ ta có mối quan hệ giữa bảng company và bảng employee như sau: Mối quan hệ giữa company

post image

Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot

Ngày nay, JPA và các ORMs luôn là lựa chọn mặc định của lập trình viên khi lập trình ứng dụng Spring Framework. Tuy nhiên, Spring JDBC vẫn luôn là công cụ mạnh mẽ để truy xuất dữ liệu quan hệ. Nếu bạn không cần phải dùng đến một ORM, bạn cần truy xuất nhanh

post image

Cấu hình nhiều tệp properties với Spring Cloud Config Server

Spring Cloud Config là một mô-đun của Spring Cloud cung cấp việc lưu trữ và phục vụ các cấu hình phân tán trên nhiều ứng dụng và môi trường. Trong các ứng dụng thực tế, các ứng dụng có các thông tin cầu hình chung và riêng. Chẳng hạn như các ứng dụng cần dùng chung thông tin

post image

Multiple form login với spring boot

Trong các thực tế các ứng dụng web-app chúng ta đôi khi gặp phải trường hợp khách hàng muốn tạo 2 page login khác nhau dành cho user và admin vì vậy bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình Multiple form login trong spring boot. Cấu hình Multiple form login

post image

Hướng dẫn tự tạo một Annotation

Annotation (Chú thích) được sử dụng để chú thích trên một class, một trường (field) hoặc một method để cung cấp hoặc bổ sung các thông tin. Nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới code của bạn. Hẳn bạn đã 1 lần từng thấy cái @Override phải không? nó là một Annotation chú thích cho trình biên dịch,

post image

Hướng dẫn tự tạo custom @Conditional

Tôi đã giới thiệu với các bạn các sử dụng các loại @Conditional có sẵn trong Spring Boot. Tuy nhiên, trên thực tế, sẽ có những lúc yêu cầu các loại điều kiện nằm ngoài phạm vi của Spring Boot cung cấp. Khi đó, chúng ta phải tự tạo @Conditional cho mình. Tự tạo @Conditional

post image

Redis là gì ? Tại sao lại nên sử dụng nó ?

Ban đầu khi lập trình chúng ta hay sử dụng các file tệp để lưu trữ dữ liệu, sau này công nghệ phát triển hơn chúng ta sử dụng các cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ các thông tin vào trong đây. Redis cũng được sử dụng với mục đích như vậy.

post image

HQL(Hibernate Query Language) là gì ?

Hibernate cung cấp cho chúng ta khá nhiều cách để có thể thao tác dữ liệu với database và có thể kể đến như là HQL (Hibernate Query Language), Hibernate Criteria Queries, Native Queries, … Bài viết này  sẽ giới thiệu với mọi người về HQL và lý giải cho chúng ta biết nó là