post image

Áp dụng CI/CD với Spring Boot

1. Overview Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét quy trình Continuous Integration/Continuous Deployment (CI / CD) và triển khai các phần thiết yếu của nó. Chúng tôi sẽ tạo một ứng dụng Spring Boot đơn giản và sau đó đẩy nó vào kho lưu trữ Git repository. Sau đó, chúng tôi sẽ

post image

Spring Boot – Logging

Spring Boot sử dụng Apache Commons logging cho tất cả internal logging(nhật ký nội bộ). Cấu hình mặc định của Spring Boot cung cấp hỗ trợ cho việc sử dụng Java Util Logging, Log4j2, và Logback. Sử dụng chúng, chúng ta có thể cấu hình logging console cũng như file logging. Nếu bạn sử dụng

post image

Spring Boot – Actuator

Spring Boot Actuator cung cấp các endpoints(điểm cuối) bảo mật để giám sát và quản lý ứng dụng Spring Boot của bạn. Theo mặc định, tất cả các điểm cuối của bộ truyền động đều được bảo mật. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về cách kích hoạt bộ truyền động Spring

post image

Top 70 câu hỏi và câu trả lời về Spring Boot khi phỏng vấn?

Bộ câu hỏi phỏng vấn Java chuẩn nhất 2020 với những câu trả lời chuyên nghiệp, chính xác làm hành trang giúp bạn nhẹ nhàng đi qua buổi phỏng vấn. Tham khảo ngay những câu hỏi phỏng vấn Java thường gặp nhất trong bài viết dưới đây. Top 70 câu hỏi và câu trả lời về Spring

post image

Spring Boot – Thymeleaf

Thymeleaf là 1 thư viện Java-based được sử dụng để tạo ứng dụng web. Nó hỗ trợ rất tối cho việc phục vụ XHTML/ HTML5 trong các ứng dụng web. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu được chi tiết về Thymeleaf. Thymeleaf Templates Thymeleaf chuyển đổi các file của bạn thành các file

post image

Spring Boot – Interceptor

Khi bạn tới công ty và muốn gặp sếp của công ty đó. Bạn cần phải đi qua các chốt chặn (Interceptor), các chốt chặn ở đây có thể là người bảo vệ cổng, nhân viên lễ tân,.. Trong Spring, khi một request được gửi đến controller, trước khi request được xử lý bởi Controller, nó phải

post image

Spring Boot – Exception Handling

Xử lý exceptions và errors trong APIs và gửi response cho client là điều tốt cho các ứng dụng của doanh nghiệp. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ học cách handle exceptions(xử lý ngoại lệ) trong Spring Boot. Trước hết, chúng ta nên hiểu về các annotations sau. Controller Advice @ControllerAdvice là 1

post image

Spring Boot – Swagger2

Swagger2 là 1 project mã nguồn mở được sử dụng để tạo documents REST API cho các dịch vụ web RESTful. Nó cung cấp cho người dùng interface để truy cập dịch vụ web RESTful thông qua browser. Để bật Swagger2 trong ứng dụng Spring Boot, bạn cần thêm các dependencies sau vào file configurations.

post image

Spring Boot – Database Handling

Spring Boot hỗ trợ rất tốt để tạo DataSource cho Database. Chúng ta không cần viết thêm bất kỳ dòng code nào để tạo DataSource trong Spring Boot. Chỉ cần thêm các dependencies và thực hiện cấu hình chi tiết để tạo DataSource và kết nối với Database. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng