post image

Lộ Trình Toàn Tập Cho Back-end Developer Năm 2021

Trong bài trước đó, mình đã cung cấp cho bạn Lộ trình hoàn chỉnh để trở thành Front-End Developer năm 2020. Và giữ đúng lời hứa, bài tiếp theo đây sẽ là về vị trí Back-End với những lời khuyên, gợi ý hữu ích nhất, giúp các bạn có một con đường rõ ràng, thuận lợi

post image

Lộ Trình Hoàn Chỉnh Cho Front-end Developer Năm 2021

Trong ngành lập trình, web development chính là một trong những lĩnh vực thay đổi nhanh nhất, nhiều nhất và thường xuyên nhất. Cách một trang web được xây dựng và vận hàng của 2020 đã khác hoàn toàn so với 2010, 2015, hay thậm chí là 2019. Frontend Development cũng vậy: quyến rũ, hấp

post image

Lộ Trình Chi Tiết Để Trở Thành Web Developer 2021

Khi tôi theo đuổi sự nghiệp web developer, tôi đã bị shock vì có quá nhiều thứ phải học, có quá nhiều thứ phải tìm hiểu mà mình thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Và chắc hẳn cũng có nhiều bạn như thế. Vì vậy tôi đã quyết định chuẩn bị một

post image

21 Cuốn Sách Khoa Học Dữ Liệu Nên Đọc Năm 2021 (Phần 2)

Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục thống trị trong báo cáo Báo cáo về việc làm nổi bật năm 2020 của LinkedIn – LinkedIn’s 2020 Emerging Jobs Report, cho thấy rằng Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và Nhà khoa học dữ liệu lần lượt là những công việc mới nổi bật hàng

post image

21 Cuốn Sách Khoa Học Dữ Liệu Nên Đọc Năm 2021 (Phần 1)

Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục thống trị trong báo cáo Báo cáo về việc làm nổi bật năm 2020 của LinkedIn – LinkedIn’s 2020 Emerging Jobs Report, cho thấy rằng Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và Nhà khoa học dữ liệu lần lượt là những công việc mới nổi bật hàng

post image

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring Phân biệt sự khác nhau giữa 2 file cấu hình là application.properties với bootstrap.properties hoặc application.yml với bootstrap.yml.Khi nào thì sử dụng file cấu hình application, khi nào thì sử dụng file cấu hình bootstrap? 1. File application.properties / application.yml dùng để làm gì? File

post image

Hướng dẫn annotation @Query / NativeQuery trong Spring data

Spring Data annotation @Query Với annotation @Query ta có thể khai báo câu query cho các method trong repository. Việc khai báo câu query với @Query giúp ta tối ưu câu sql, và xử lý trong những trường hợp mà các method do Spring Data không thể đáp ứng: Việc sử dụng các method có sẵn khi extends interface JPARepository, CrudRepository 

Code ví dụ Spring Data Query Creation (Spring Boot Project)

Spring Data Query Creation là gì? Spring Data Query Creation là cơ chế đặt tên method trong interface Repository cho phép sinh ra câu sql tương ứng. Code ví dụ Các công nghệ sử dụng: Spring Boot Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite MySQL Tạo Database Tạo database spring-data với table customer trên MySQL Tạo Spring Boot

post image

So sánh, phân biệt CrudRepository với JpaRepository trong Spring Data

So sánh CrudRepository với JpaRepository Khi lập trình với Spring Data JPA, một số bạn thắc mắc sự khác nhau giữa CrudRepository với JpaRepository, khi dùng cả 2 đều cho ra kết quả như nhau. Vậy sự khác nhau giữa chúng là gì?Thực chất thì JpaRepository thừa kế từ CrudRepository và có thêm một số chức

post image

Hướng dẫn phân trang, sắp xếp trong Spring Data JPA

Giả sử chúng ta truy vấn theo đối tượng Customer sau: Sắp xếp trong spring data jpa (Sorting) Để sắp xếp trong spring data jpa ta có khá nhiều cách, ví dụ tìm kiếm tất cả các đối tượng customer và sắp xếp theo thứ tự name giảm dần (DESC) – Đặt tên method (Query Creation)