post-image

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Tổng quan

Ví dụ docker pull

Để pull docker image ta dùng lệnh sau:

docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST]Code language: CSS (css)

Trong đó có các OPTIONS sau:

--all-tags , -aTải tất cả các tag của image trong repsitoryDownload all tagged images in the repository
--disable-content-trust trueBỏ qua bước verify image
--platformexperimental (daemon)API 1.32+Thiết lập platform nếu server cho phép nhiều platform
--quiet , -qThu gọn log của lệnh

Ví dụ: pull image ubuntu với tag là 18.04

docker pull ubuntu:18.04Code language: CSS (css)
Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Nguồn: https://stackjava.com/docker/huong-dan-pull-images-tu-docker-repository-registry-docker-pull.html

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *