ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework

JDBC & Hibernate

1. ORM là gì?

ORM (Object Relational Mapping), là một kỹ thuật/cơ chế lập trình thực hiện ánh xạ CSDL sang các đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java, C# …(các table tương ứng các class, mối ràng buộc giữa các table tương ứng quan hệ giữa các class ‘has a’ , ‘is a’).

Việc sử dụng ORM cho phép lập trình viên thao tác với database 1 cách hoàn toàn tự nhiên, dễ hiểu thông qua các đối tượng. Lập trình viên không cần tới loại database, kiểu dữ liệu trong database…

ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework

2. Ưu nhược điểm của ORM

2.1. Ưu điểm

  • OOP: ORM giúp lập trình viên tập trung vào lập trình hướng đối tượng
  • Tính độc lập: Làm việc được với nhiều loại database(hệ quản trị cơ sở dữ liệu), nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Dễ dàng thay đổi loại database hơn. Các câu lệnh SQL không phụ thuộc vào loại database.
  • Đơn giản, dễ sử dụng: Hỗ trợ HSQL, cung cấp nhiều nhiều API truy vấn.
  • Năng suất hơn: viết code ít hơn, dễ hiểu hơn. Phù hợp các case CRUD (Create, Read, Update, Delete)
  • Khả năng sử dụng lại code.

2.2. Nhược điểm

  • Khả năng truy vấn bị hạn chế, nhiều trường hợp ta vẫn phải dùng native SQL để truy vấn database.
  • Khó tối ưu câu lệnh SQL (do câu lệnh SQL được ORM tự động sinh ra).

Nguồn:

https://stackjava.com/uncategorized/orm-la-gi-tong-quan-ve-orm-framework.html

http://hibernate.org/orm/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *