post-image

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản

Social

Đăng nhập ứng dụng, web site bằng tài khoản google

Trong nhiều trường hợp, khi đăng nhập web, đăng ký ứng dụng, tài khoản… ta thường thấy có chức đăng nhập bằng tài khoản google+ mà không cần tài khoản của trang web/ứng dụng đó.

Ví dụ đăng nhập trang itviec.com:

Tạo ứng dụng facebook để đăng nhập thay tài khoản

Việc đăng nhập thông qua một bên thứ ba như google dựa trên cơ chế OAuth2.

Khi bạn chấp nhận đăng nhập bằng tài khoản google, ứng dụng web sẽ yêu cầu truy cập một số thông tin trong tài khoản google của bạn, để từ đó tự động đăng ký tài khoản và tiến hành đăng nhập.

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản stackjava.com

Tạo google app để đăng nhập với google

Truy cập Google API Console để tạo ứng dụng. (bạn cũng có thể sử dụng lại ứng dụng đã tạo trước đó)

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản

Nhập tên và id cho ứng dụng.

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản

Kích hoạt dịch vụ Google+ API bằng cách:

  • Nhập google+ API vào ô search
  • Chọn mục Google+ API
  • Ấn nút enable và chờ API được kích hoạt
tạo ứng dụng google để login web site
tạo ứng dụng google để đăng nhập qua ứng dụng web

Tạo chứng nhận cho API như sau:

  • Chọn mục “Credentials” ở bên trái và chọn tab “OAuth consent screen”
  • Chọn Email Address, nhập Product Name, và lưu lại.
tạo google app để đăng nhập ứng dụng web

Chuyển sang tab Credentials.

  • Click button “Create credentials và chọn “OAuth client ID”
tạo google app để login web site

Phần application type chọn “Web application” (Ở đây mình sử dụng để đăng nhập cho ứng dụng web)

Phần “Authorized JavaScript origins” nhập tên miền của ứng dụng web

Phần “Authorized redirect URI” nhập đường dẫn của server xử lý code gửi về từ google.

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản

Sau khi tạo nó sẽ hiện ra client ID và client secret

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản

Bạn cũng có thể xem lại chi tiết về client id và client secret bằng cách chọn vào tên của credential vừa tạo ở tab “Credentials”

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản
Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản
Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản stackjava.com

Okay, Done!

Bài tiếp theo mình sẽ làm ví dụ đăng nhập trang web thông qua tài khoản google.

Nguồn: https://stackjava.com/install/tao-ung-dung-google-de-dang-nhap-thay-tai-khoan.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *