post image

Tài liệu cho những người mới học Spring Boot

Spring Boot là một dự án phát triển bởi Java trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng. Tài nguyên miễn phí học Spring Boot Tham gia khóa học

post image

Spring Boot @Bean là gì?

Spring là một Framework Java application phổ biến và Spring Boot là một sự phát triển của Spring giúp tạo ra các ứng dụng độc lập với effot nhỏ nhất. Annotation Spring Boot @Bean Annotation Spring @Bean cho biết rằng một method tạo ra một bean sẽ được quản lý bởi Spring container. Nó là

post image

Inversion of Control và Dependency Injection trong Spring

1. Tổng quan Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu các khái niệm về IoC (Inversion of Control) và DI (Dependency Injection), cũng như xem qua cách chúng được triển khai trong Spring Framework. 2. Inversion of Control là gì? IoC còn có tên gọi đầy đủ là Inversion of Control, được hiểu là một nguyên

post image

Những annotation trong Spring Boot

Annotation trong Spring Boot là một dạng siêu dữ liệu cung cấp dữ liệu về một program. Nói cách khác, annotation được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về một program. Các annotation không phải là một phần của ứng dụng mà chúng ta phát triển. Nó không có ảnh hưởng trực

post image

Tổng quan về Spring Boot. Spring Boot là gì?

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu để các bạn học lập trình Java web hiểu được Spring Boot là gì và các vấn đề chính, giúp bạn đơn giản hóa sử dụng Spring trong phát triển web bằng Java. Spring Boot là gì? Spring Boot là một module của Spring Framework, cung cấp

post image

Convert XML sang JSON sử dụng Jackson 2

Jackson là một trong những JSON Parse phổ biến cho ứng dụng Java, với việc phát hành Jackson 2, họ đã thêm hỗ trợ XML Parsing. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách convert từ XML sang JSON bằng cách sử dụng thư viện Jackson 2. Trong các project Spring Boot, mặc định nó

post image

Hướng dẫn test JUnit 5 với Mockito trong Spring Boot

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện kiểm tra tích hợp Spring Boot 2 với Mockito. Trong Java, JUnit là một Java Testing Framework được sử dụng rộng rãi trong các dự án Java. JUnit 5 là phiên bản mới của JUnit với mục đích hỗ trợ các tính

post image

Sử dụng API REST Java 11, Spring 5 & Spring Boot 2.2

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ học được cách xây dựng ứng dụng web REST API đầu tiên với Java 11, Spring 5 và Spring Boot 2.2. Chúng ta sẽ dùng IntelliJ làm IDE nhé. Khởi tạo ứng dụng API REST Spring Boot 2.2 với Spring Initializr Trong ví dụ này, tôi sẽ sử

post image

AOP là gì? Ví dụ về AOP sử dụng Spring Framework

1. AOP trong Spring Framwork là gì? Aspect Oriented Programming (AOP) Spring Framwork là 1 kỹ thuật lập trình dùng để tách logic chương trình thành các phần riêng biệt… Trong Spring AOP, có 4 loại advice được hỗ trợ: Before advice: chạy trước khi method được thực thi After returning advice: Chạy sau khi method

post image

Spring Boot DTO Example – Convert từ Entity sang DTO

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo 1 DTOs (Data Transfer Objects) class trong Spring Boot application và cách convert từ Entity sang DTO và ngược lại bằng thư viên ModelMapper. Data Transfer Object Design Pattern là một design pattern được sử dụng thường xuyên. Về cơ bản thì nó được dùng để