post image

ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework

1. ORM là gì? ORM (Object Relational Mapping), là một kỹ thuật/cơ chế lập trình thực hiện ánh xạ CSDL sang các đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java, C# …(các table tương ứng các class, mối ràng buộc giữa các table tương ứng quan hệ giữa các class ‘has a’

post image

Hướng dẫn Spring Boot Upload/Download File từ Database

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách upload và download file từ database bằng các API Spring Boot Rest. Tôi sử dụng interface Spring Web MultipartFile để handle các request HTTP multi-part. 1. Các API Spring Boot Rest để upload file từ database Spring Boot Application sẽ cung cấp các API sau:

post image

Giới thiệu về Spring Data JPA – Tại sao cần sử dụng nó?

Spring Data là một module của Spring Framework. Mục đích của Spring Data JPA là giảm thiểu việc thực hiện quá nhiều bước để có thể implement được JPA. Spring Data JPA là một phần của Spirng Data và nó hỗ trợ Hibernate 5, OpenJPA 2.4 và EclipseLink 2.6.1. Vậy thực sự Spring Data JPA

post image

Hướng dẫn sử dụng Spring Data JPA

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Spring Boot + Spring Data JPA để lưu dữ liệu vào database H2 trong bộ nhớ và cách cũng truy vấn dữ liệu. Cùng bắt đầu luôn nhé 😉 Chúng ta có thể tạo project tại đây. Thêm các dependency như hình