post-image

Java 8 v/s Java 11

Tổng quan

Java 11 được phát hành công khai vào ngày 25 tháng 9 năm 2018 trên thị trường. Đây là một triển khai tham chiếu mã nguồn mở của nền tảng Java SE phiên bản 11. Java 11 được phát hành sau bốn năm phát hành Java 8.

Java 11 đi kèm với các tính năng mới để cung cấp nhiều chức năng hơn. Dưới đây là các tính năng được bổ sung trong bốn năm rưỡi giữa hai phiên bản này.

java 8 and java 11 – Software Testing
java 8 vs java 11

Modularity

Tính năng Modularity không khả dụng trong Java 8. Đây là một trong những thay đổi lớn nhất đã được thêm vào Java 9. Bằng cách sử dụng modularity, chúng ta có thể chia các chương trình hoặc ứng dụng của mình thành các modularity khác nhau. Tính modularity cho phép chúng tôi kiểm tra ứng dụng của mình một cách dễ dàng và cũng quản lý quyền truy cập vào những phần mã của chúng tôi được công khai. Chúng tôi có thể biên dịch mã của mình mà không cần biên dịch tệp bằng cách chỉ cần đặt nó vào modularity không có tên. Nó hoạt động giống như mã biên dịch Java 8.

–release flag

Nó là sự kết hợp rất đơn giản giữa -target và -source cho phép chúng tôi -bootclasspath để biên dịch ở phiên bản cũ hơn. -Release 8 là một ví dụ mà chúng ta cần biên dịch ở cấp độ Java 8.

THAM KHẢO WEBSITE SPRING BOOT

Multi-jar releases

Đây là một trong những tính năng được thêm vào trong Java 11. Multi-jar cung cấp một cách để vẫn mã với các tính năng mới nhất của Java 11 trong khi vẫn duy trì hỗ trợ và chức năng cho các máy khách Java 8.

java 8 vs java 11
java 8 vs java 11

Var keyword

Trong Java 10, từ khóa var đã được giới thiệu, từ khóa này được cải thiện trong Java 11. Từ khóa var là một từ khóa thân thiện với nhà phát triển, giúp chúng tôi giảm thiểu việc mã hóa bảng tạo sẵn. Loại lây nhiễm ngăn chặn việc lặp đi lặp lại cùng một văn bản bằng cách chỉ ảnh hưởng đến các biến cục bộ.

Tổng hợp 200+ tài liệu, sách, bài thực hành, video hướng dẫn lập trình… từ cơ bản đến nâng cao

Version String Schema

Đó là một thay đổi khác giữa Java 8 và Java 11, nó xác định cách định dạng các chuỗi phiên bản. Một lược đồ mới giới thiệu cho các phiên bản. Lược đồ trông giống như sau:

<major>.<minor>.<security>  
Code language: HTML, XML (xml)

Hãy hiểu sự khác biệt giữa cả hai phiên bản Java trên cơ sở không dùng nữa. Đây là những điểm không dùng nữa sau đây được thực hiện giữa Java 8 và Java 11.

  • Trong Java 11, hỗ trợ cho các plugin trình duyệt Java bị loại bỏ và do đó API Applet không được dùng nữa. Lưu ý: nó chỉ là khấu hao, chưa được gỡ bỏ.

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng Spring Boot

  • CMS, tức là Trình thu gom rác quét rác đánh dấu đồng thời, bị khấu hao và không được hỗ trợ ngay bây giờ. Lý do để loại bỏ nó là để giảm gánh nặng bảo trì của cơ sở GCC.
  • Với những thay đổi nhanh chóng đối với API ECMAScript, nó đã bị xóa do quá trình bảo trì của công cụ JavaScript Nashorn.
  • Trong Java 9, lược đồ nén được cải thiện và sau cải tiến này, các công cụ và API của Pack200 đã bị loại bỏ.
  • Mô-đun Java EE đã bị xóa do trùng lặp với đặc tả nền tảng Java EE.
  • Mô-đun CORBA đã bị xóa do phát triển độc lập với Java SE.

Sự khác biệt giữa Java 8 và Java 11

Đây là những điểm khác biệt sau giữa Java 8 và Java 11:

No.Java 8Java 11
1.Công cụ appletviewer có sẵn trong Java 8.Công cụ appletviewer không khả dụng trong Java 11.
2.Java 8 có lớp AWTUtilities mà chúng tôi không khuyên bạn sử dụng vì nó có thể phá vỡ bất kỳ chương trình nào tùy thuộc vào nó.Trong Java 11, lớp AWTUtilities không khả dụng.
3.Nó có ít phương thức chuỗi hơn.
ột số phương thức mới của String như isBlank(), lines(), repeat(n), stripLeading(), stripTrailing() và strip() được giới thiệu.
4.Không có biến đặc biệt nào được sử dụng cho các tham số lambda.Java 11 cho phép chúng ta sử dụng các biến var được sử dụng trong các biểu thức lambda.
5.Java Deployment Technologies có sẵn trong Java 8.Java Deployment Technologies đã được xóa trong Java 11.
6.JMC và JavaFX có sẵn Oracle JDK.JMC and JavaFX đã được xóa từ Oracle JDK trong Java 11.
7.Không có phương pháp phù hợp để làm việc với tệp.Trong Java 11, có nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn như writeString(), readString() và isSameFile() giúp chúng ta thực hiện một số thao tác trên tệp.
8.Pattern recognizing không khả thi.Pattern recognizing khả thi với sự giúp đỡ của asMatchPredicate() method.

Tổng kết

Nhìn chung phiên bản Java 11 có nhiều cải tiến hơn về syntax và hiệu suất. Tuy nhiên đáng tiếc là từ nay chúng ta không còn được dùng miễn phí Oracle JDK nữa, do vậy sẽ tốn một khoảng chi phí để bắt đầu phát triển một ứng dụng Java chạy trên Java 11 cho doanh nghiệp. Các bạn có thể sử dụng các phiên bản OpenJDK miễn phí để trải nghiệm các tính năng mới trong Java 11, tuy nhiên nó sẽ không ổn định bằng phiên bản oracle jdk trả phí.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *