post-image

Phân Nhánh và Tích Hợp trong Git (phần 2)

Git

NỘI DUNG BÀI VIẾT

bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về phân nhánh trong Git, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tích hợp trong Git.

Tích Hợp

Giả sử bạn đã quyết định việc giải quyết vấn đề #53 đã hoàn thành và sẵn sàng để tích hợp vào nhánh master. Để làm được điều này, bạn sẽ tích hợp nhánh iss53 lại, giống như bạn đã làm với nhánh hotfix trước đó. Tất cả những gì cần phải làm là chuyển sang (check out) nhánh mà bạn muốn được tích hợp vào và chạy lệnh git merge:

$ git checkout master
$ git merge iss53
Merge made by recursive.
 README |  1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

Lần này có hơi khác so với lần tích hợp hotfix trước đó. Trong trường hợp này, lịch sử phát triển của bạn đã bị phân nhánh tại một thời điểm nào đó trước kia. Bởi vì commit trên nhánh mà bạn đang làm việc (master) không phải là “cha” trực tiếp của nhánh mà bạn đang tích hợp vào, Git phải làm một số việc. Trường hợp này, Git thực hiện một tích hợp 3-chiều, sử dụng hai snapshot được trỏ tới bởi các đầu mút của nhánh và “cha chung” của cả hai. Hình 3-16 minh họa ba snapshot mà Git sử dụng để thực hiện phép tích hợp trong trường hợp này.

Git tự động nhận dạng "cha chung" phù hợp nhất để tích hợp các nhánh lại với nhau.

Thay vì việc chỉ di chuyển con trỏ về phía trước, Git tạo một snapshot mới – được hợp thành từ lần tích hợp 3-chiều này và cũng tự tạo một commit mới trỏ tới nó (xem Hình 3-17). Nó được biết tới như là “commit tích hợp” (merge commit) và nó đặc biệt vì có nhiều hơn một cha.

Đáng để chỉ ra rằng Git tự quyết định cha chung phù hợp nhất để sử dụng làm cơ sở cho việc tích hợp; điểm này khác với CVS hay Subversion (các phiên bản trước 1.5), khi mà các lập trình viên phải tự xác định cơ sở phù hợp nhất để tích hợp. Điều này khiến cho việc tích hợp trong Git trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với các hệ quản trị phiên bản khác.

Git tự động tạo đối tượng commit mới chứa đựng các thay đổi đã tích hợp.

Bây giờ công việc của bạn đã được tích hợp lại với nhau, bạn không cần thiết phải giữ lại nhánh iss53 nữa. Bạn có thể xóa nó đi và sau đó tự xóa vấn đề này trong hệ thống quản lý vấn đề của bạn:

$ git branch -d iss53

Mâu Thuẫn Khi Tích Hợp

Đôi khi, quá trình này không diễn ra một cách suôn sẻ. Nếu bạn thay đổi cùng một nội dung của cùng một tập tin ở hai nhánh khác nhau mà bạn đang muốn tích hợp vào, Git không thể tích hợp chúng một cách gọn gàng. Nếu bản vá lỗi cho vấn đề #53 cùng thay đổi một phần của một tập tin giống như nhánh hotfix, bạn sẽ nhận được một sự xung đột khi tiến hành tích hợp như sau:

Tham khảo thêm: Khóa nền tảng lập trình với JavaScipt online

$ git merge iss53
Auto-merging index.html
CONFLICT (content): Merge conflict in index.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Git chưa tự tạo commit tích hợp mới. Nó tạm dừng quá trình này lại cho đến khi bạn giải quyết xong xung đột. Nếu bạn muốn xem tập tin nào chưa được tích hợp tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xung đột xảy ra, bạn có thể sử dụng lệnh

git status:
[master*]$ git status
index.html: needs merge
# On branch master
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
#  unmerged:  index.html
#Code language: PHP (php)

Với bất kỳ xung đột nào xảy ra mà chưa được giải quyết, chúng sẽ được liệt kê là unmerged (chưa được tích hợp). Git thêm các dấu hiệu chuẩn riêng để giải quyết xung đột vào các tập tin có xảy ra xung đột, vì thế bạn có thể mở và giải quyết các xung đột đó một cách thủ công. Tập tin của bạn sẽ chứa một phần tương tự như sau:

<<<<<<< HEAD:index.html
<div id="footer">contact : [email protected]</div>
=======
<div id="footer">
 please contact us at [email protected]
</div>
>>>>>>> iss53:index.htmlCode language: PHP (php)

Điều này có nghĩa là phiên bản trong HEAD (nhánh master, vì nó là nhánh bạn đã check out khi chạy lệnh merge) là phần mới nhất của đoạn đó (mọi thứ phía trên =======), trong khi phiên bản ở nhánh iss53 chính là phần phía dưới. Để giải quyết vấn đề này, bạn phải chọn một trong hai phần hoặc tự gộp nội dung của chúng lại. Ví dụ, có thể bạn giải quyết xung đột này bằng cách thay thế toàn bộ đoạn code đó bằng:

Tham Khảo thêm: Lập trình Front-end và Back-end là gì?

<div id="footer">
please contact us at [email protected]
</div>Code language: HTML, XML (xml)

Cách giải quyết này có chứa nội dung của cả hai phần, và tôi đã xóa bỏ hoàn toàn các dòng <<<<<<<, =======, và >>>>>>>. Sau khi giải quyết xong tất cả các phần này trong các tập tin bị xung đột, chạy lệnh git add cho từng tập tin để đánh dấu là chúng đã được giải quyết. Tổ chức chúng cùng đồng nghĩa với việc đánh dấu là đã được giải quyết trong Git. Nếu bạn muốn sử dụng một công cụ có giao diện đồ họa để giải quyết những vấn đề này, bạn có thể sử dụng git mergetool, Git sẽ tự động mở chương trình tương ứng và trợ giúp bạn giải quyết các xung đột:

$ git mergetool
merge tool candidates: kdiff3 tkdiff xxdiff meld gvimdiff opendiff emerge vimdiff
Merging the files: index.html

Normal merge conflict for 'index.html':
 {local}: modified
 {remote}: modified
Hit return to start merge resolution tool (opendiff):Code language: JavaScript (javascript)

Nếu bạn muốn sử dụng một công cụ tích hợp khác thay vì chương trình mặc định (Git sử dụng opendiff cho tôi trong trường hợp này vì tôi đang sử dụng một máy tính Mac), bạn có thể xem danh sách các chương trình tương thích bằng cách chạy lệnh “merge tool candidates“. Gõ tên chương trình bạn muốn sử dung. Trong Chương 7, chúng ta sẽ cùng bàn luận về việc làm thế nào để thay đổi giá trị mặc định này.

THAM KHẢO WEBSITE SPRING BOOT

Sau khi thoát khỏi chương trình hỗ trợ tích hợp, Git sẽ hỏi bạn nếu tích hợp thành công. Nếu bạn trả lời đúng, nó sẽ đánh dấu tập tin đó là đã giải quyết cho bạn.

Bạn có thể chạy git status lại một lần nữa để xác thực rằng tất cả các xung đột đã được giải quyết:

$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#  modified:  index.html
#Code language: PHP (php)

Nếu bạn hài lòng với điều này, và chắc chắn rằng tất cả các xung đột đã được tổ chức, bạn có thể chạy lệnhgit commit để hoàn thành commit tích hợp. Thông điệp mặc định của commit có dạng như sau:

Merge branch 'iss53'

Conflicts:
 index.html
#
# It looks like you may be committing a MERGE.
# If this is not correct, please remove the file
# .git/MERGE_HEAD
# and try again.
#Code language: PHP (php)

Bạn có sửa lại nội dung này với các chi tiết về việc bạn đã giải quyết như thế nào nếu bạn cho rằng các thông tin đó sẽ có ích cho các thành viên khác sau này – tại sao bạn lại làm như vậy, nếu như chúng còn chưa rõ ràng.

Happy learning!!!

Các lựa chọn khác khi không muốn dùng GitHub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *