post-image

Update application trong Docker

Docker

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn update application docker, theo dõi ví dụ sau:

Theo một yêu cầu nhỏ về tính năng, nhóm sản phẩm đã yêu cầu chúng tôi thay đổi “empty text” khi chúng tôi không có bất kỳ mục nào trong danh sách việc cần làm. Họ muốn chuyển nó thành như sau:

You have no todo items yet! Add one above!

Khá đơn giản phải không? Hãy thực hiện thay đổi.

Update source code

 • Trong file src/static/js/app.js, update dòng 56 sử dụng đoạn text mới
 -        <p className="text-center">No items yet! Add one above!</p>
 +        <p className="text-center">You have no todo items yet! Add one above!</p>Code language: HTML, XML (xml)
 • Hãy xây dựng phiên bản cập nhật của hình ảnh, sử dụng lệnh giống như chúng ta đã sử dụng trước đây.
docker build -t getting-started .
 • update
 docker run -dp 3000:3000 getting-started
Code language: CSS (css)

Có thể bạn đã gặp lỗi như thế này (các ID sẽ khác nhau):

docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint laughing_burnell 
(bb242b2ca4d67eba76e79474fb36bb5125708ebdabd7f45c8eaf16caaabde9dd): Bind for 0.0.0.0:3000 failed: port is already allocated.Code language: CSS (css)

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi không thể bắt đầu container mới vì container cũ của chúng tôi vẫn đang chạy. Lý do đây là sự cố là vì container đó đang sử dụng cổng 3000 của máy chủ và chỉ một quy trình trên máy (bao gồm vùng chứa) có thể lắng nghe một cổng cụ thể. Để khắc phục điều này, chúng ta cần loại bỏ hộp đựng cũ.

THAM KHẢO WEBSITE SPRING BOOT

Thay thế container cũ

Để loại bỏ một container, trước tiên nó cần phải được dừng lại. Khi nó đã dừng lại, nó có thể được gỡ bỏ. Chúng tôi có hai cách để loại bỏ thùng chứa cũ. Hãy thoải mái chọn con đường mà bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Xóa một vùng chứa bằng CLI

 • Lấy ID của vùng chứa bằng cách sử dụng lệnh docker ps-a.
 docker ps
 • Stop một container sử dụng command docker stop
 Swap out <the-container-id> with the ID from docker ps
 docker stop <the-container-id>Code language: HTML, XML (xml)
 • Khi vùng chứa đã dừng, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách sử dụng lệnh docker rm.
docker rm <the-container-id>Code language: HTML, XML (xml)

Bạn có thể dừng và loại bỏ một vùng chứa trong một lệnh duy nhất bằng cách thêm cờ “force” vào lệnh docker rm. Ví dụ: docker rm -f <the-container-id>

Xóa container bằng Docker.

Docker Dashboard - removing a container

Start app container đã updated

docker run -dp 3000:3000 getting-startedCode language: CSS (css)

truy cập http://localhost:3000 

Updated application with updated empty text

Tóm lược

Trên đây là cách update một application docker. Nếu có sai sót gì thì bạn hãy comment phía dưới nhé.

Happy learning!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *