post image

Docker – Chạy một ứng dụng Spring Boot với Docker

Docker là một công cụ được thiết kế để giúp tạo, triển khai và chạy các ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các container. Các container cho phép lập trình viên đóng gói một ứng dụng với tất cả các phần cần thiết, chẳng hạn như thư viện, database…vv và gửi tất cả ra dưới

post image

Docker là gì và được sử dụng để làm gì?

Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và service để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất. Docker là gì ? Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng

post image

AWS Parameter Store trong SpringBoot

AWS Systems Manager Parameter Store là một dịch vụ của AWS, giúp quản lý cấu hình cho các ứng dụng một cách an toàn, bảo mật. Bạn có thể lưu trữ những dạng data như password, thông tin database, license codes,… một cách tập trung nhất cho tất cả các môi trường (dev, testing, staging, production)

post image

Firebase Hosting là gì?

Firebase Hosting là một thuật ngữ khá thông dụng trong giới lập trình viên, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa và mục đích sử dụng khi vào môi trường thực tế cho Website của mình. Để có thể áp dụng tiện ích Hosting của Google hiệu quả và đúng chức

post image

Giới thiệu về Firebase Cloud Storage

Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu khái quát về Cloud Storage, tức là dịch vụ lưu trữ tĩnh. Với Firebase Cloud Storage thì bạn có thể giảm bớt gánh nặng cho Realtime Database vốn có giới hạn thấp hơn, để lưu trữ các nội dung mang tính tĩnh hơn. Chẳng hạn, profile pictures

post image

Cloud Storage – Lưu trữ đám mây là gì?

Có một sự thật là cho dù bạn có biết đến các thuật ngữ như Cloud, Cloud Storage hay Cloud computing hay không thì hàng ngày dù vô tình hay có chủ đích bạn vẫn đang tiếp xúc với nó mỗi giờ. Những khái niệm tưởng chừng xa lạ này thực tế lại gắn liền mật thiết với

post image

Cùng tìm hiểu về Firebase Cloud Firestore

Cloud Firestore là một Database linh hoạt và dễ mở rộng cho mobile, web và server được phát triển từ Firebase and Google Cloud Platform. Giới thiệu về Cloud Firestore Cloud Firestore là một cloud-hosted, NoSQL database mà các ứng dụng phía client có thể trực tiếp truy cập thông qua native SDKs. Nó lưu

post image

Tìm hiểu về Firebase Realtime Database

Realtime Database một service của Firebase, là một cơ sở dữ liệu NoSQL lưu và đồng bộ dữ liệu trên mây. Dữ liệu được đồng bộ trên tất cả clients trong thời gian thực, và vẫn khả dụng khi ứng dụng offline. Firebase Realtime Database là gì? Realtime Database một service của Firebase. Theo định

post image

Tích hợp Aggregation Framework vào Spring Boot

Như chúng ta đã biết, việc sử dụng Aggregation trong mongoDb để thực hiện xử lý dữ liệu trong MongoDb là rất cần thiết. Aggregation là một framework mạnh mẽ linh hoạt trong quá trình truy vấn và xử lý dữ liệu với các toán tử mạnh mẽ cũng như hỗ trợ xử lý dữ

post image

Firebase Cloud Messaging là gì ?

Firebase Cloud Messaging (FCM) là giải pháp tin nhắn đa nền tảng cho phép bạn phân phối tin nhắn đáng tin cậy mà hoàn toàn không tốn một chi phí nào. Sử dụng FCM , bạn có thể thông báo tới ứng dụng client rằng một email mới hay dự liệu mới đã sẵn sàng để