post image

Deploy SpringBoot trên Tomcat với Ubuntu Server

Có nhiều cách để deploy ứng dụng Spring Boot: Export ra file Jar và chạy trực tiếp file jar; Sử dụng Gradle bootRun; Chạy trên Tomcat. Mình chọn cách Deploy SpringBoot trên Tomcat vì dựa trên kinh nghiệm cá nhân mình thấy Tomcat ổn định và đáng tin cậy. Ngoài ra nếu chạy trực tiếp

post image

Hướng dẫn Deploy SpringBoot lên Heroku

1. Tổng quan Heroku là một Nền tảng đám mây dựa trên ứng dụng container dưới dạng Dịch vụ (PaaS). Heroku được sử dụng để triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng hiện đại. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn deploy Spring Boot lên Heroku. 2. Cài đặt và cấu hình

CI/CD

CI là viết tắt của Continuous Integration Là tích hợp liên tục, nhằm liên tục tích hợp các source code của các members trong team lại một cách nhanh chóng, giúp kiểm soát được tình hình phát triển thông qua các bước kiểm thử (Integration test, regession test), nhằm đưa sản phẩm đạt đến sự ổn định. Hình