post image

Phân biệt @Controller và @RestController

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và phân biệt @Controller và @RestController trong Spring Boot. @Controller thường hay được sử dụng cho Spring Controller truyền thống hay được sử dụng trong các phiên bản Spring từ 4.0 trở xuống.  @RestController được giới thiệu từ phiên bản Spring 4.0 để đơn giản

post image

JWT trong bảo mật ứng dụng Spring Boot

JWT là một phương tiện đại diện cho các yêu cầu chuyển giao giữa hai bên Client – Server , các thông tin trong chuỗi JWT được định dạng bằng JSON . Trong đó chuỗi Token phải có 3 phần là header , phần payload và phần signature được ngăn bằng dấu “.” Vây nên

post image

CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot

Bài viết trước mình đã giới thiệu về RESTful API là gì và những nguyên tắc để thiết kế ra một API tốt. Vậy nên ở bài viết này chúng ta hãy cùng bắt tay vào việc thử viết ra những API đơn giản phục vụ việc thêm, sửa, xóa, hiển thị trong ứng dụng

post image

Một số nguyên tắc thiết kế API

Mình đã giới thiệu về khái niệm RESTful API và các thành phần của nó ở bài viết trước. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu một số nguyên tắc thiết kế API cho mọi người. Vì như các bạn thấy rằng để viết ra được các API thì là việc cũng khá đơn

post image

RESTful API là gì ? Các thành phần của RESTful API

Với sự phát triển mạnh mẽ của các framework FrontEnd của JavaScript như Angular, VueJS, React thì API lại ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu để viết các ứng dụng BackEnd. Và mọi thứ sau khi phát triển một thời gian sẽ hình thành những chuẩn mực chung và đối với API, nó