post image

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dung/project trên google API (Xem lại: Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản) Ở đây mình tạo ứng dụng “stackajva-demo-login” với: Client ID = 127492257645-9j4f1o189sq15fmg41dr4bmc8u3lv53s.apps.googleusercontent.com Client Secret = VN2CMuNb92bRrasiZ0MnXfMU Tạo Maven Project Thư

post image

Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản

Đăng nhập ứng dụng, web site bằng tài khoản google Trong nhiều trường hợp, khi đăng nhập web, đăng ký ứng dụng, tài khoản… ta thường thấy có chức đăng nhập bằng tài khoản google+ mà không cần tài khoản của trang web/ứng dụng đó. Ví dụ đăng nhập trang itviec.com: Việc đăng nhập thông

post image

Tạo ứng dụng Linkedin để đăng nhập thay tài khoản

Đăng nhập ứng dụng, web site bằng tài khoản Linkedin (Linkedin là một mạng xã hội về kinh doanh và định hướng việc làm, bạn muốn tìm việc hay tuyển dụng thì cứ lên linkedin.com mà đăng bài) Tương tự như việc dùng tài khoản google hoặc facebook để đăng nhập các ứng dụng/webiste. Việc dùng tài khoản

post image

Code ví dụ Spring MVC Security đăng nhập bằng LinkedIn

Các công nghệ sử dụng: Spring 5.0.2.RELEASE Spring Security 5.0.2.RELEASE Maven Tomcat JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo ứng dụng/app trên linkedin Ở đây mình tạo ứng dụng “stackajava.com-SpringBoot” với: Client ID = 81xomg6on7p1gw Client Secret = hjdWKlDvKAiJfM9y (Xem lại: Tạo ứng dụng Linkedin để đăng nhập thay tài khoản) Tạo Maven Project Thư viện

post image

Login với Facebook trong Spring Boot

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách để Login với Facebook trong dự án SpringBoot. Chúng ta sẽ sử dụng đến Spring Social ở bài viết này. Cài đặt thư viện Đầu tiên chúng ta thêm những thư viện sau: Với Maven chúng ta vào file porm.xml Với Gradle chúng ta thêm

post image

Chatbot Messenger đơn giản trong Spring Boot

Chatbot Messenger là phần mềm được kết nối với Facebook Messenger, giúp hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng có thể thực hiện tự động. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra một ChatBot cho page của mình trên Facebook để tự động reply những tin nhắn