post image

Login với Facebook trong Spring Boot

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách để Login với Facebook trong dự án SpringBoot. Chúng ta sẽ sử dụng đến Spring Social ở bài viết này. Cài đặt thư viện Đầu tiên chúng ta thêm những thư viện sau: Với Maven chúng ta vào file porm.xml Với Gradle chúng ta thêm

post image

Chatbot Messenger đơn giản trong Spring Boot

Chatbot Messenger là phần mềm được kết nối với Facebook Messenger, giúp hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng có thể thực hiện tự động. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra một ChatBot cho page của mình trên Facebook để tự động reply những tin nhắn