post image

Giới thiệu về công cụ DevTools trong Spring Boot

DevTools là một bộ công cụ của Spring Boot giúp cho quá trình phát triển ứng dụng Spring Boot của chúng ta được dễ dàng hơn. Các bạn hãy tưởng tượng: mỗi lần chúng ta change code của ứng dụng, thông thường chúng ta sẽ phải restart lại ứng dụng để thấy sự thay đổi,

post image

Tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS)

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Đầu tiên, bạn cần phải tạo Spring project với cấu hình mặc định là XML. Project có cấu trúc như sau: Các bước tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS) Sau đây là các bước tạo Spring Web

post image

Tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse. Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Các bước tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse au đây là các bước tạo Spring Web project. Mặc định Spring Tool Suite sẽ tạo ra một project

post image

Cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Spring Tool Suite là một môi trường phát triển dựa trên Eclipse có được tùy biến cho phát triển ứng dụng Spring. Nó cung cấp một môi trường để thực thi, gỡ lỗi, chạy và triển khai các ứng dụng Spring,

post image

Spring Boot – Logging

Spring Boot sử dụng Apache Commons logging cho tất cả internal logging(nhật ký nội bộ). Cấu hình mặc định của Spring Boot cung cấp hỗ trợ cho việc sử dụng Java Util Logging, Log4j2, và Logback. Sử dụng chúng, chúng ta có thể cấu hình logging console cũng như file logging. Nếu bạn sử dụng

post image

Spring Boot – Actuator

Spring Boot Actuator cung cấp các endpoints(điểm cuối) bảo mật để giám sát và quản lý ứng dụng Spring Boot của bạn. Theo mặc định, tất cả các điểm cuối của bộ truyền động đều được bảo mật. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về cách kích hoạt bộ truyền động Spring

post image

Spring Boot – Thymeleaf

Thymeleaf là 1 thư viện Java-based được sử dụng để tạo ứng dụng web. Nó hỗ trợ rất tối cho việc phục vụ XHTML/ HTML5 trong các ứng dụng web. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu được chi tiết về Thymeleaf. Thymeleaf Templates Thymeleaf chuyển đổi các file của bạn thành các file

post image

Spring Boot – Interceptor

Khi bạn tới công ty và muốn gặp sếp của công ty đó. Bạn cần phải đi qua các chốt chặn (Interceptor), các chốt chặn ở đây có thể là người bảo vệ cổng, nhân viên lễ tân,.. Trong Spring, khi một request được gửi đến controller, trước khi request được xử lý bởi Controller, nó phải

post image

Spring Boot – Exception Handling

Xử lý exceptions và errors trong APIs và gửi response cho client là điều tốt cho các ứng dụng của doanh nghiệp. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ học cách handle exceptions(xử lý ngoại lệ) trong Spring Boot. Trước hết, chúng ta nên hiểu về các annotations sau. Controller Advice @ControllerAdvice là 1