post image

@Scheduled annotation trong Spring Boot

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu qua về khái niệm Cron Job và Cron Expression. Bài viết này mình sẽ giới thiệu cho mọi người về annotation @Scheduled được sử dụng để cấu hình và cài đặt thực hiện các công việc theo một chu kỳ nhất định. Và để sử dụng được annotation

post image

Hướng dẫn upload file trong Spring Boot

Nếu mọi người muốn lưu trữ một ảnh vào trong cơ sở dữ liệu mọi người sẽ chọn cách nào? Mã hóa ảnh và lưu vào cơ sở dữ liệu hay là chúng ta sẽ lưu đường dẫn của nó. Mình sẽ chọn cách là lưu đường dẫn của file ảnh vào trong cơ sở

post image

Sử dụng Spring Profile trong SpringBoot

Spring Profiles là một core feature trong Spring Framework, cho phép chúng ta cấu hình ứng dụng, active/deactive Bean tùy theo môi trường. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Spring Profile trong SpringBoot Một kịch bản thực tế: Mình có 1 ứng dụng Spring Boot dùng để đọc báo, tuy nhiên mình phải hosting

Hướng dẫn sử dụng environment variable trong Spring Boot

1. Tổng quan Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng environment variable trong Spring Boot và sẽ có những bạn đọc tiêu đề bài này của mình sẽ hỏi là environment variable này được dùng để làm gì. Mình xin được giải thích sơ qua việc vì sao nên sử dụng

post image

Spring Boot Annotations

1. Tổng quan Spring Boot giúp cấu hình Spring dễ dàng hơn với tính năng tự động cấu hình. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng khám phá các annotation từ các gói org.springframework.boot.autoconfigure và org.springframework.boot.autoconfigure.condition. 2. @SpringBootApplication Chúng ta sử dụng annotation này để đánh dấu class chính của ứng dụng SpringBoot: @SpringBootApplication

Sử dụng Lombok trong Spring Boot

Sử dụng Lombok Chúng ta cùng xem tác dụng của @Data qua ví dụ sau: Nếu như ta không sử dụng @Data thì đoạn code của chúng ta sẽ phải có đầy đủ get, set, constructor như sau: Còn khi sử dụng @Data đoạn code của chúng ta sẽ được rút ngắn đi rất nhiều:

Hướng dẫn sử dụng Spring Boot Actuator

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Spring Boot Actuator để theo dõi ứng dụng của mình Vậy Spring Boot Actuator là gì? Mình đã tìm đọc một số khái niệm ở trên mạng và thấy khái niệm sau đó là Spring Boot Actuator là một dự án con trong Spring

Hướng dẫn cấu hình để sử dụng gmail để gửi email trong Spring Boot

Thư viên: Các bạn hãy thêm thư viện sau vào trong file build.gradle  https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.boot/spring-boot-starter-mailcompile group: ‘org.springframework.boot’, name: ‘spring-boot-starter-mail’, version: ‘1.2.0.RELEASE’ Sau đó các bạn truy cập đường dẫn sau: https://myaccount.google.com và chọn security Và bên trong phần security, các bạn kéo xuống phần Less secure app access và bật nó lên Sau đó các bạn vào file

Migrate webapp sử dụng Spring Boot

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Spring Boot trên dự án có nhiều khía cạnh công nghệ. Hướng dẫn Bước 1: khởi động dự án stock Tải dự án stock tại file đính kèm. Thực hiện các bước cài đặt cần thiết để khởi động dự án. Lưu ý, dự án đã được cấu hình