post image

Migrate webapp sử dụng Spring Boot

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Spring Boot trên dự án có nhiều khía cạnh công nghệ. Hướng dẫn Bước 1: khởi động dự án stock Tải dự án stock tại file đính kèm. Thực hiện các bước cài đặt cần thiết để khởi động dự án. Lưu ý, dự án đã được cấu hình

post image

Tạo ứng dụng web đơn giản với Spring Boot

Mục tiêu Biết cách bắt đầu một dự án Spring Boot Hướng dẫn Bước 1: tạo và tải bộ khung dự án Dự án Spring (và cả Spring Boot) luôn bắt đầu bằng một file pom (nếu sử dụng Maven) hay build.gradle (nếu sử dụng Gradle). File build của dự án Spring Boot khác một