Spring Boot Form Security Login Example

Trong một bài đăng trước, mình đã triển khai một Spring Boot Security Hello World Application. Nó đã sử dụng Http Security cơ bản. Ngoài việc không hữu ích về mặt hình ảnh, nó còn có một số nhược điểm khác như sau khi đăng nhập, sau đó để đăng xuất người dùng phải đóng

Spring Boot + Security Hello world Example

Trong bài đăng này, mình cấu hình một spring boot application để thêm authorization và authentication cơ bản. Maven Project: pom.xml: Không cho phép thêm bất kỳ cấu hình bảo mật nào và chạy mã này. Truy cập http://localhost:8080/listEmployees.html Chúng ta có thể thấy rằng không có cấu hình bảo mật nào được thêm vào,

post image

Giới thiệu về công cụ DevTools trong Spring Boot

DevTools là một bộ công cụ của Spring Boot giúp cho quá trình phát triển ứng dụng Spring Boot của chúng ta được dễ dàng hơn. Các bạn hãy tưởng tượng: mỗi lần chúng ta change code của ứng dụng, thông thường chúng ta sẽ phải restart lại ứng dụng để thấy sự thay đổi,

post image

Tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS)

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Đầu tiên, bạn cần phải tạo Spring project với cấu hình mặc định là XML. Project có cấu trúc như sau: Các bước tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS) Sau đây là các bước tạo Spring Web

post image

Tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse. Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Các bước tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse au đây là các bước tạo Spring Web project. Mặc định Spring Tool Suite sẽ tạo ra một project

post image

Cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Spring Tool Suite là một môi trường phát triển dựa trên Eclipse có được tùy biến cho phát triển ứng dụng Spring. Nó cung cấp một môi trường để thực thi, gỡ lỗi, chạy và triển khai các ứng dụng Spring,

post image

Migrate webapp sử dụng Spring Boot

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Spring Boot trên dự án có nhiều khía cạnh công nghệ. Hướng dẫn Bước 1: khởi động dự án stock Tải dự án stock tại file đính kèm. Thực hiện các bước cài đặt cần thiết để khởi động dự án. Lưu ý, dự án đã được cấu hình

post image

Tạo ứng dụng web đơn giản với Spring Boot

Mục tiêu Biết cách bắt đầu một dự án Spring Boot Hướng dẫn Bước 1: tạo và tải bộ khung dự án Dự án Spring (và cả Spring Boot) luôn bắt đầu bằng một file pom (nếu sử dụng Maven) hay build.gradle (nếu sử dụng Gradle). File build của dự án Spring Boot khác một