post image

Cách cài đặt Vertx trong Spring

Tổng quan Trong bài viết nhanh này, chúng ta sẽ thảo luận về việc tích hợp Spring với Vert-x và tận dụng những gì tốt nhất của cả hai thế giới: tính năng Spring mạnh mẽ và nổi tiếng cũng như vòng lặp sự kiện đơn phản ứng từ Vert.x. THAM GIA KHÓA HỌC LẬP

post image

Validate dữ liệu Rest API trong Spring Boot

Validation là hành động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Việc này giúp cho hệ thống hoạt động an toàn, đảm bảo, tránh xử lý dữ liệu lỗi,… và cũng giúp ngăn chặn một số cuộc tấn công phổ biến như SQL injection hoặc XSS. Ví dụ khi nhập dữ liệu vào form

post image

Java 8 v/s Java 11

Java 11 được phát hành công khai vào ngày 25 tháng 9 năm 2018 trên thị trường. Đây là một triển khai tham chiếu mã nguồn mở của nền tảng Java SE phiên bản 11. Java 11 được phát hành sau bốn năm phát hành Java 8. Java 11 đi kèm với các tính năng

post image

YAML sang List của Objects trong Spring Boot

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách ánh xạ một danh sách được định nghĩa trong tệp cấu hình YAML sang List object trong Spring Boot. Tóm lược nhanh về Lists trong YAML Spring Boot hiện nay đã hỗ trợ định dạng YAML để viết file cấu hình dự án ngoài

post image

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng Spring Boot

Spring Boot là gì? Spring Boot là một phần cực kỳ quan trọng của Spring Framework. Vì vậy, trước khi tìm hiểu Spring Boot là gì, chúng ta cần tìm hiểu về Spring Framework. Vậy Spring Framework là gì? Spring là một Framework phát triển giúp cho các nhà phát triển có thể xây dựng

post image

So sánh Spring và Struts framework trong Java

Cả hai framework Spring và Struts framework đều được sử dụng để phát triển các ứng dụng web trong Java. Trong khi Struts là framework được ra đời sớm hơn thì Spring được phát triển sau này với nhiều tính năng cải tiến hơn do rút kinh nghiệm từ người đàn anh Struts Spring là gì? Định

post image

Tìm hiểu về Servlet Filter trong Spring Boot

Một Filter là một đối tượng được sử dụng để chặn các yêu cầu HTTP và phản hồi của ứng dụng của bạn. Bằng cách sử dụng filter, chúng ta có thể thực hiện hai hoạt động tại hai trường hợp sau: Trước khi gửi request tới controller. Trước khi gửi response tới client. Đoạn mã

post image

Tương lai của Java Development

Qua nhiều năm, Java đã giành được nhiều vị thế là một trong những ngôn ngữ lập trình hàng đầu cho các ứng dụng donah nghiệp. Ngày nay, Java cung cấp phần lớn phần mềm được sử dụng trong thế giới thực để tạo điều kiện kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ. Java đã