Khởi tạo dữ liệu ban đầu trong Spring Boot

1. Tổng quan Spring Boot giúp chúng ta có thể quản lý những thay đổi cơ sở dữ liệu của mình một cách rất dễ dàng. Nếu chúng ta để cấu hình như mặc định, nó sẽ tìm kiếm các thực thế (entity) trong các package để tự động tạo các bảng tương ứng Tuy

post image

Phân biệt Spring và SpringBoot

1. Tổng quan Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa Spring frameswork và SpringBoot. Chúng ta sẽ tập trung vào cách các module của Spring như MVC và Security khác nhau như thế nào khi được sử dụng trong Spring so với khi được sử dụng trong Spring Boot.

Triển khai các ứng dụng Spring Boot

Spring Boot được xây dựng trên Spring và phục vụ bất cứ nơi nào Spring có thể phục vụ. Nó thỏa mãn tính di động của Spring. Spring Boot cho phép nhà phát triển tập trung vào sự phát triển của ứng dụng trước, và loại bỏ đi sự cần thiết phải quá quan tâm

Spring Boot là gì?

Spring Boot là một trong số các module của Spring framework, cung cấp tính năng RAD (Rapid Application Development). Spring Boot được sử dụng để tạo ra một ứng dụng độc lập dựa trên Spring mà có thể chạy ngay với rất ít cấu hình cần thêm. Spring Boot không cần đến bất kỳ cấu hình