post-image

Phân Nhánh và Tích Hợp trong Git (phần 2)

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về phân nhánh trong Git, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tích hợp trong Git. Tích Hợp Giả sử bạn đã quyết định việc giải quyết vấn đề #53 đã hoàn thành và sẵn sàng để tích hợp vào nhánh master.

post-image

Phân Nhánh và Tích Hợp trong Git (phần 1)

Hãy cùng xem qua một ví dụ đơn giản về phân nhánh và tích hợp với một quy trình làm việc mà có thể bạn sẽ sử dụng nó vào thực tế. Bạn sẽ thực hiện theo các bước sau: Làm việc trên một web site Tạo nhánh cho một câu chuyện mới mà bạn

post-image

Tìm hiểu @SpringBootTest trong Spring Boot

Tìm hiểu về chú thích @SpringBootTest do Spring Boot cung cấp để kích hoạt các tính năng khởi động cụ thể trong các bài kiểm tra ứng dụng trong quá trình kiểm tra đơn vị hoặc kiểm tra tích hợp. 1. @SpringBootTest Chúng ta có thể chỉ định chú thích @SpringBootTest trên một lớp thử

post-image

Java 8 v/s Java 11

Java 11 được phát hành công khai vào ngày 25 tháng 9 năm 2018 trên thị trường. Đây là một triển khai tham chiếu mã nguồn mở của nền tảng Java SE phiên bản 11. Java 11 được phát hành sau bốn năm phát hành Java 8. Java 11 đi kèm với các tính năng

post-image

YAML sang List của Objects trong Spring Boot

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách ánh xạ một danh sách được định nghĩa trong tệp cấu hình YAML sang List object trong Spring Boot. Tóm lược nhanh về Lists trong YAML Spring Boot hiện nay đã hỗ trợ định dạng YAML để viết file cấu hình dự án ngoài

post-image

Auto-Generated Field MongoDB

Tổng quát Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách implement một sequential, auto-generated field cho MongoDB trong Spring Boot. Khi chúng ta đang sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu cho ứng dụng Spring Boot, chúng ta không thể sử dụng annotation @GeneratedValue trong các model của mình vì nó không

post-image

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng Spring Boot

Spring Boot là gì? Spring Boot là một phần cực kỳ quan trọng của Spring Framework. Vì vậy, trước khi tìm hiểu Spring Boot là gì, chúng ta cần tìm hiểu về Spring Framework. Vậy Spring Framework là gì? Spring là một Framework phát triển giúp cho các nhà phát triển có thể xây dựng

post-image

So sánh Spring và Struts framework trong Java

Cả hai framework Spring và Struts framework đều được sử dụng để phát triển các ứng dụng web trong Java. Trong khi Struts là framework được ra đời sớm hơn thì Spring được phát triển sau này với nhiều tính năng cải tiến hơn do rút kinh nghiệm từ người đàn anh Struts Spring là gì? Định

post-image

MongoDB là gì? Các khái niệm về MongoDB

MongoDB là gì? MongoDB là một database hướng tài liệu (document), một dạng NoSQL database. Vì thế, MongoDB sẽ tránh cấu trúc table-based của relational database để thích ứng với các tài liệu như JSON có một schema rất linh hoạt gọi là BSON. MongoDB sử dụng lưu trữ dữ liệu dưới dạng Document JSON nên mỗi một

post-image

Các lựa chọn khác khi không muốn dùng GitHub

GitHub là một hệ thống quản lý dự án và phiên bản code, hoạt động giống như một mạng xã hội cho lập trình viên. Các lập trình viên có thể clone lại mã nguồn từ một repository và Github chính là một dịch vụ máy chủ repository công cộng, mỗi người có thể tạo tài khoản trên đó