Hướng dẫn viết test Repository trong Spring Boot

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách test Repository trong Spring Boot với @DataJpaTest Để tiến hành test Repository trong SpringBoot trước hết ta phải thêm thư viện spring-boot-starter-test và com.h2database Ta sẽ làm việc với entity là Category: Sau đó tạo một repository như sau: Đầu tiên ta tạo một class

Sử dụng Lombok trong Spring Boot

Sử dụng Lombok Chúng ta cùng xem tác dụng của @Data qua ví dụ sau: Nếu như ta không sử dụng @Data thì đoạn code của chúng ta sẽ phải có đầy đủ get, set, constructor như sau: Còn khi sử dụng @Data đoạn code của chúng ta sẽ được rút ngắn đi rất nhiều:

Hướng dẫn sử dụng Spring Boot Actuator

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Spring Boot Actuator để theo dõi ứng dụng của mình Vậy Spring Boot Actuator là gì? Mình đã tìm đọc một số khái niệm ở trên mạng và thấy khái niệm sau đó là Spring Boot Actuator là một dự án con trong Spring

Hướng dẫn cấu hình để sử dụng gmail để gửi email trong Spring Boot

Thư viên: Các bạn hãy thêm thư viện sau vào trong file build.gradle  https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.boot/spring-boot-starter-mailcompile group: ‘org.springframework.boot’, name: ‘spring-boot-starter-mail’, version: ‘1.2.0.RELEASE’ Sau đó các bạn truy cập đường dẫn sau: https://myaccount.google.com và chọn security Và bên trong phần security, các bạn kéo xuống phần Less secure app access và bật nó lên Sau đó các bạn vào file

Spring Boot – CI/CD

CI là viết tắt của Continuous Integration Là tích hợp liên tục, nhằm liên tục tích hợp các source code của các members trong team lại một cách nhanh chóng, giúp kiểm soát được tình hình phát triển thông qua các bước kiểm thử (Integration test, regession test), nhằm đưa sản phẩm đạt đến sự ổn định. Hình

Migrate webapp sử dụng Spring Boot

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Spring Boot trên dự án có nhiều khía cạnh công nghệ. Hướng dẫn Bước 1: khởi động dự án stock Tải dự án stock tại file đính kèm. Thực hiện các bước cài đặt cần thiết để khởi động dự án. Lưu ý, dự án đã được cấu hình

Triển khai các ứng dụng Spring Boot

Spring Boot được xây dựng trên Spring và phục vụ bất cứ nơi nào Spring có thể phục vụ. Nó thỏa mãn tính di động của Spring. Spring Boot cho phép nhà phát triển tập trung vào sự phát triển của ứng dụng trước, và loại bỏ đi sự cần thiết phải quá quan tâm

post-image

Migrate webapp sử dụng Spring Boot

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Spring Boot trên dự án có nhiều khía cạnh công nghệ. Hướng dẫn Bước 1: khởi động dự án stock Tải dự án stock tại file đính kèm. Thực hiện các bước cài đặt cần thiết để khởi động dự án. Lưu ý, dự án đã được cấu hình

post-image

Tạo ứng dụng web đơn giản với Spring Boot

Mục tiêu Biết cách bắt đầu một dự án Spring Boot Hướng dẫn Bước 1: tạo và tải bộ khung dự án Dự án Spring (và cả Spring Boot) luôn bắt đầu bằng một file pom (nếu sử dụng Maven) hay build.gradle (nếu sử dụng Gradle). File build của dự án Spring Boot khác một

Spring Boot là gì?

Spring Boot là một trong số các module của Spring framework, cung cấp tính năng RAD (Rapid Application Development). Spring Boot được sử dụng để tạo ra một ứng dụng độc lập dựa trên Spring mà có thể chạy ngay với rất ít cấu hình cần thêm. Spring Boot không cần đến bất kỳ cấu hình