post-image

Spring Boot AOP Before Advice

1. Tổng quan Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu sơ qua về Spring AOP và các loại advice, bạn có thể xem lại bài viết ở đây. Before advice được sử dụng trong lập trình hướng khía cạnh để đạt được kết quả xuyên suốt. Nó là loại advice đảm bảo

Hướng dẫn sử dụng environment variable trong Spring Boot

1. Tổng quan Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng environment variable trong Spring Boot và sẽ có những bạn đọc tiêu đề bài này của mình sẽ hỏi là environment variable này được dùng để làm gì. Mình xin được giải thích sơ qua việc vì sao nên sử dụng

post-image

Spring Boot AOP

1. Tổng quan Ứng dụng của chúng ta thường được phát triển với nhiều layer (lớp). Một ứng dụng Java điển hình sẽ có các layer như sau: Web Layer: Nó hiển thị các service bằng cách sử dụng REST hoặc ứng dụng Web. Business Layer: Nó thực hiện các logic nghiệp vụ của một

Khởi tạo dữ liệu ban đầu trong Spring Boot

1. Tổng quan Spring Boot giúp chúng ta có thể quản lý những thay đổi cơ sở dữ liệu của mình một cách rất dễ dàng. Nếu chúng ta để cấu hình như mặc định, nó sẽ tìm kiếm các thực thế (entity) trong các package để tự động tạo các bảng tương ứng Tuy

post-image

Spring Boot Annotations

1. Tổng quan Spring Boot giúp cấu hình Spring dễ dàng hơn với tính năng tự động cấu hình. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng khám phá các annotation từ các gói org.springframework.boot.autoconfigure và org.springframework.boot.autoconfigure.condition. 2. @SpringBootApplication Chúng ta sử dụng annotation này để đánh dấu class chính của ứng dụng SpringBoot: @SpringBootApplication

post-image

Phân biệt Spring và SpringBoot

1. Tổng quan Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa Spring frameswork và SpringBoot. Chúng ta sẽ tập trung vào cách các module của Spring như MVC và Security khác nhau như thế nào khi được sử dụng trong Spring so với khi được sử dụng trong Spring Boot.

Hướng dẫn viết test Controller (có Security) trong SpringBoot với annotation @SpringBootTest (Phần 1)

Để tiến hành test Controller trong SpringBoot trước hết ta phải thêm thư viện spring-boot-starter-test, spring-security-test, spring-boot-starter-web, spring-security-test Cấu hình file SecurityConfig Tiến hành test controller với @SpringBootTest như sau Đầu tiên tạo một file có tên là ExamControllerTest: Sau khi tạo xong class trên, ta thêm các mock object vào trong class như hình

Hướng dẫn test Service trong Spring Boot

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách viết test service trong Spring Boot bằng cách sử dụng Mockito Trước hết chúng ta tạo CategoryRepository và CategoryService như sau: Sau khi tạo xong 2 class như trên chúng ta bắt đầu tiến hành test Service trong Spring Boot Trước hết chúng ta