post-image

Code ví dụ Spring Boot Data JPA – Page/Pageable – Sort

Các công nghệ sử dụng: Spring Boot Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite MySQL Thymeleaf Tạo Database Tạo database spring-data với table customer trên MySQL Tạo Spring Boot Project Cấu trúc project: File application.properties Config các thông tin kết nối database, hibernate. application.properties Customer.java CustomerRepository.java CustomerController.java – Method initData được đánh dấu @PostConstruct tức là nó chỉ chạy duy nhất 1

post-image

DISC bí kíp giao tiếp trong làm việc nhóm

Trong khi làm việc ở dự án, có cơ số lần mình muốn nộp đơn xin nghỉ việc chỉ vì sếp nóng tính, quát mình ỏm tỏi? Số lần xung đột quan điểm với đồng đội phải gọi là không đếm được. Rồi mình còn rất ức chế đội tester suốt ngày nâng quan điểm

post-image

Học Gì Để Trở Thành Kỹ Sư Phần Mềm?

Hể lô các bạn, Mình là một cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông, tốt nghiệp năm 2013. Đây sẽ là 1 bài chia sẻ khá dài và chi tiết về hành trình học hành và theo đuổi nghiệp Kỹ sư Phần mềm cũng như cách chinh phục các nhà tuyển

post-image

Lộ Trình Toàn Tập Cho Back-end Developer Năm 2021

Trong bài trước đó, mình đã cung cấp cho bạn Lộ trình hoàn chỉnh để trở thành Front-End Developer năm 2020. Và giữ đúng lời hứa, bài tiếp theo đây sẽ là về vị trí Back-End với những lời khuyên, gợi ý hữu ích nhất, giúp các bạn có một con đường rõ ràng, thuận lợi

post-image

Lộ Trình Hoàn Chỉnh Cho Front-end Developer Năm 2021

Trong ngành lập trình, web development chính là một trong những lĩnh vực thay đổi nhanh nhất, nhiều nhất và thường xuyên nhất. Cách một trang web được xây dựng và vận hàng của 2020 đã khác hoàn toàn so với 2010, 2015, hay thậm chí là 2019. Frontend Development cũng vậy: quyến rũ, hấp

post-image

Lộ Trình Chi Tiết Để Trở Thành Web Developer 2021

Khi tôi theo đuổi sự nghiệp web developer, tôi đã bị shock vì có quá nhiều thứ phải học, có quá nhiều thứ phải tìm hiểu mà mình thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Và chắc hẳn cũng có nhiều bạn như thế. Vì vậy tôi đã quyết định chuẩn bị một

post-image

21 Cuốn Sách Khoa Học Dữ Liệu Nên Đọc Năm 2021 (Phần 2)

Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục thống trị trong báo cáo Báo cáo về việc làm nổi bật năm 2020 của LinkedIn – LinkedIn’s 2020 Emerging Jobs Report, cho thấy rằng Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và Nhà khoa học dữ liệu lần lượt là những công việc mới nổi bật hàng

post-image

21 Cuốn Sách Khoa Học Dữ Liệu Nên Đọc Năm 2021 (Phần 1)

Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục thống trị trong báo cáo Báo cáo về việc làm nổi bật năm 2020 của LinkedIn – LinkedIn’s 2020 Emerging Jobs Report, cho thấy rằng Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và Nhà khoa học dữ liệu lần lượt là những công việc mới nổi bật hàng

post-image

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring Phân biệt sự khác nhau giữa 2 file cấu hình là application.properties với bootstrap.properties hoặc application.yml với bootstrap.yml.Khi nào thì sử dụng file cấu hình application, khi nào thì sử dụng file cấu hình bootstrap? 1. File application.properties / application.yml dùng để làm gì? File

post-image

Hướng dẫn annotation @Query / NativeQuery trong Spring data

Spring Data annotation @Query Với annotation @Query ta có thể khai báo câu query cho các method trong repository. Việc khai báo câu query với @Query giúp ta tối ưu câu sql, và xử lý trong những trường hợp mà các method do Spring Data không thể đáp ứng: Việc sử dụng các method có sẵn khi extends interface JPARepository, CrudRepository