post image

Update application trong Docker

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn update application docker, theo dõi ví dụ sau: Theo một yêu cầu nhỏ về tính năng, nhóm sản phẩm đã yêu cầu chúng tôi thay đổi “empty text” khi chúng tôi không có bất kỳ mục nào trong danh sách việc cần làm. Họ muốn

post image

Ứng dụng mẫu về Docker

Đối với phần còn lại của hướng dẫn này, chúng ta sẽ làm việc với một trình quản lý danh sách việc cần làm đơn giản đang chạy trong Node.js. Nếu bạn chưa quen với Node.js, đừng lo lắng Tại thời điểm này, nhóm phát triển của bạn còn khá nhỏ và bạn chỉ đơn

post image

Hướng dẫn sử dụng Docker cơ bản

1. Khi nào ta nên sử dụng Docker? Phát triển các ứng dụng, dịch vụ yêu cầu cài đặt quá nhiều thứ liên quan, hoặc có version không tương thích với máy chủ hiện tại. Khi có nhu cầu scale, mở rộng linh hoạt để đáp ứng nhanh. VD như bật/tắt nhanh các container để

post image

Những kiến thức cơ bản về Docker

1. Docker là gì? Theo nguồn wikipedia: “Docker là một dự án mã nguồn mở giúp tự động triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa.” Docker là nền tảng phần mềm cho phép bạn dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng. Docker đóng gói

post image

Cách cài đặt Vertx trong Spring

Tổng quan Trong bài viết nhanh này, chúng ta sẽ thảo luận về việc tích hợp Spring với Vert-x và tận dụng những gì tốt nhất của cả hai thế giới: tính năng Spring mạnh mẽ và nổi tiếng cũng như vòng lặp sự kiện đơn phản ứng từ Vert.x. THAM GIA KHÓA HỌC LẬP