Spring Boot + Security Hello world Example

Trong bài đăng này, mình cấu hình một spring boot application để thêm authorization và authentication cơ bản. Maven Project: pom.xml: Không cho phép thêm bất kỳ cấu hình bảo mật nào và chạy mã này. Truy cập http://localhost:8080/listEmployees.html Chúng ta có thể thấy rằng không có cấu hình bảo mật nào được thêm vào,

post image

Spring Boot OAuth2 Part 2 – Fetching and using the Access Token

Trong bài hướng dẫn trước, chúng ta đã học OAuth2 – Getting the Authorization Code. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách sử dụng Authorization code để lấy thông báo truy cập và sau đó lấy dữ liệu JSON bằng mã thông báo truy cập. Trong phần hướng dẫn trước, mình đã thực

post image

Spring Boot OAuth2 Part 1 – Getting The Authorization Code

Trong hướng dẫ trước, mình đã có 1 bài viết tổng quan về OAuth. Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ triển khai Client Application và Resource Server. Quy trình sẽ thực hiện như sau: Resource Owner sẽ yêu cầu Client Application lấy một số dữ liệu từ Resource Server. Resource Server yêu cầu Resource

post image

Spring Boot – File Download

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách download 1 file sử dụng Spring Boot Application. Để làm được như vậy chúng ta sẽ tạo 1 Controller có những thứ sau: Kiểu trả về của Controller là void và thêm HttpServletResponse làm đối tượng cho phương thức. Trong HTTP response thông thường, Content-Disposition

post image

Spring Boot – Session Management

Trong bài viết này, mình sẽ thực hiện Session Management sử dụng Spring Boot. Đối với hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng JDBC làm kho lưu trữ data cho các thông tin liên tục của Spring Session. Trước tiên, chúng ta hãy xem Session Management là gì và cách thực hiện nó. Session Management

post image

Spring Boot – CORS Support

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) là 1 khái niệm bảo mật cho phép bạn hạn chế các tài nguyên được triển khai trong trình duyệt web. Nó ngăn mã JavaScript tạo ra hoặc sử dụng các yêu cầu đối với các nguồn khác nhau. Ví dụ: ứng dụng web của bạn đang chạy trên cổng 8080 và

post image

Giới thiệu về công cụ DevTools trong Spring Boot

DevTools là một bộ công cụ của Spring Boot giúp cho quá trình phát triển ứng dụng Spring Boot của chúng ta được dễ dàng hơn. Các bạn hãy tưởng tượng: mỗi lần chúng ta change code của ứng dụng, thông thường chúng ta sẽ phải restart lại ứng dụng để thấy sự thay đổi,

post image

Tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS)

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Đầu tiên, bạn cần phải tạo Spring project với cấu hình mặc định là XML. Project có cấu trúc như sau: Các bước tạo Spring project (annotation) bằng Spring Tool Suite (STS) Sau đây là các bước tạo Spring Web

post image

Tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse. Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Các bước tạo Spring project bằng Spring Tool Suite trong Eclipse au đây là các bước tạo Spring Web project. Mặc định Spring Tool Suite sẽ tạo ra một project

post image

Cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Spring Tool Suite (STS) trong Eclipse. Spring Tool Suite là một môi trường phát triển dựa trên Eclipse có được tùy biến cho phát triển ứng dụng Spring. Nó cung cấp một môi trường để thực thi, gỡ lỗi, chạy và triển khai các ứng dụng Spring,